Obsah ARO IV (1997)

J. Enders: RKZ a trocha dnešní onomastiky
Autor rozebírá některá stanoviska a poznatky z knihy "Pomístní jména v Čechách od L.Olivové-Nezbedové, M.Knappové, J.Malenínské, a J.Matúšové, vydané 1995 nakladatelstvím Academia.

D. Mentzlová: Matematika a RKZ
Stať se dotýká platností závěrů, učiněných A.Saydlerem v minulém století na základě Gebauerovy klasifikace odchylek jazyka Rukopisů.

K. Nesměrák: Příspěvek výpočetní techniky ke studiu středověkých rukopisů

O. Sekanina: Hankův soudní proces z roku 1858

J. Riedl: Na paměť prof. Jiřího Krále
Vnuk známého klasického filologa, jenž v minulém století podpořil odsouzení Rukopisů, vystupuje na jejich obranu.

R.J. Hřebíček: Poznámky ke Kašparovu přepisu RKZ
V článku je upozorněno na některé nedostatky jinak výborného Kašparova paleografického přepisu Rukopisů ve sborníku RKZ - dnešní stav poznání, Academia, 1969.

K. Nesměrák: Václav Hanka a triforium katedrály sv. Víta
V souladu s trendem přisoudit Václavu Hankovi co nejvíce padělatelské činnosti, předkládá dr.Kostílková hypotézu o falšování nápisů v katedrále sv. Víta Václavem Hankou.

R. Šolc: Podzimní cyklus přednášek NM v Praze

R. Šolc: Výstava malířské školy Rubenovy (1805 - 1875)

J. Urban: O umění hovořit o něčem jiném
Odpověď na článek M.Ivanova, jenž za nesmysl a překrucování označuje konstatování D.Mentzlové, že Kriminalistický ústav nevydal tzv. Protokoly o zkoumání RKZ Ivanovovým týmem a že je odmítl jako neprůkazné. Ivanov argumentuje, že nakladatelství CENTURION ministerstva vnitra vydalo jeho beletristickou publikaci "Utajené Protokoly aneb geniální podvod".

Jubilea

J. Urban: F. Mareš bojující
Připomíná se osobnost dvojnásobného rektora Karlovy univerzity, vědce, filozofa a senátora - prof. Františka Mareše.

J. Urban: Před 110 lety
Roku 1886 započal nejvýznamnější útok proti pravosti Rukopisů, vedený především T.G.Masarykem a J.Gebauerem. Je poukázáno na některé aspekty tohoto dění.

R. Šolc: Vzpomínka na Antonína Frintu

Z. S. Rutar sedmdesátníkem

Literární archiv

Prohlášení o vyřešení otázky rukopisné
Při odmítání polemiky kolem nedořešených otázek slýcháme oblíbenou frázi, že spor byl dávno vyřešen a uzavřen. Tato argumentace není nová. Podobná prohlášení byla vydávána již od počátku tohoto století. Zde jsou přetištěna.
1911     1927

K počátkům velkých rukopisných bojů
Zde jsou přetištěny některé materiály k osvětlení atmosféry doby.
1. J.Gebauer: Potřeba dalších zkoušek RKZ
2. List redaktora Athenea prof. T.G.Masaryka ku spisovateli článků předešlých
3. Dopis Jana Nerudy Juliu Grégrovi z 2.3.1886
4. Dopis Jana Nerudy Juliu Grégrovi z 22.3.1886
5. H.G. Naše dvě otázky
(Úvodník prvního čísla časopisu Čas)
6. Z pamětí Albína Bráfa (o spolupráci s Masarykem)