Spor o pravost Rukopisů

Spor o pravost Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského trvá do dnešních dnů, i když je velmi často slyšet tvrzení, že spor je dávno vyřešen a uzavřen. Zastánci tohoto výkladu se nicméně dělí na dvě velké skupiny.

Jedna věří, že rukopisný problém byl s definitivní platností vyřešen již koncem minulého století za vydatného přispění T.G. Masaryka.

Druhá skupina se opírá o novější zkoumání Rukopisů, které prováděl v Kriminalistickém ústavu tzv. tým spisovatele Ivanova.

Nakladatelství NEKLAN ventiluje názory rukopisné obrany, která nepovažuje námitky proti pravosti Rukopisů za průkazné a která Rukopisy stále konfrontuje s nejnovějšími poznatky vědy.

V roce 1993 byla obnovena Česká společnost rukopisná, která navazuje na činnost předválečné společnosti toho jména, násilně zrušené v roce 1952.

Viz http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/