Úplné texty RKZ

Zde uvádíme přepis textu Rukopisů novočeským pravopisem dle Endersova kritického vydání z roku 1993 v nakladatelství Neklan. Poznámkový aparát je zde vypuštěn.

Členění textu do veršů se v podstatě shoduje s předchozími edicemi RKZ (bylo jich přes šedesát). Poznamenejme, že samotné rukopisy jsou psány nejen středověkým písmem bez háčků a čárek a navíc bez mezer mezi slovy, což pro neškoleného člověka činí četbu dost obtížnou. V některých případech to vede k různé interpretaci textu. Bohatý komentář k těmto textologickým problémům najdete ve zmíněném Enresově vydání.

Dále jsou zde vynechány tzv. proužky. Jde o dva listy (tedy čtyři strany) v RK, které byly svisle roztrženy, takže z každé řádky se dochovala jen zhruba polovina. Poškozením je zasažen začátek písně Oldřich. Jeden z proužků můžete vidět na obrázku.

Jednotlivé písně jsou (zde na WWW) doplněny stručným úvodním komentářem, jehož autorem je Jiří Urban.

Rukopis zelenohorský

Sněmy
Libušin soud

Rukopis královédvorský

Oldřich
Beneš Heřmanov
Jaroslav
Čestmír a Vlaslav
Ludiše a Lubor
Záboj
Zbyhoň
Kytice
Jahody
Jelen
Róže
Žezhulice
Opuštěná
Skřivánek
Zlomek písně