Beneš Heřmanov

Když český král Otakar I. pobýval s vojskem v Německu, kde válčil na straně Oty IV. Bavorského proti Filipu Staufovci, vtrhli Sasíci do Čech. Jejich porážku narychlo sestavenou domobranou pod velením Beneše Heřmanova líčí píseň "O pobití Sasíkóv". Událost se klade k roku 1204. Počíná sě kapitule šestmezcietmá třětiech knih o pobití Sasíkóv.      Aj, ty slunce, aj, slunečko,

      ty li si žalostivo?

      Čemu ty svietíš na ny,

      na biedné lidi?

5     Kdě jest kněz, kdě lud náš braný?

      K Otě daleko zajel.

      Kto ny vrahóm vytrže,

      sirá vlastice?

      Dlúhým tahem Němci tahú.

10     A sú Němci Sasíci.

      Ot Zhorělských dřěvních hor

      v náše krajiny.

      Dajte, nebožátka, dajte

      střiebro, zlato, zbožice.

15     Paky vám vyžehajú

      dvory, chyžice.

      A vsěcko nám vyžehachu ,

      střiebro, zlato pobrachu,

      hovědce otehnachu,

20     dále k Troskám jdú.

      Netužte, kmetie, netužte!

      Juž vám travička vstává

      tako dlúho stúpaná

      cuziem kopytem.

25     Víte vence z polských kvetóv

      svému vyprostiteliu!

      Osenie sě zelená,

      proměnie sě vsě,

      Ruče sě proměníše .

30     Aj, ta Beneš Heřmanóv

      tajno lud v hromadu zve

      protiv Sasíkóm.

      Shlučechu sě kmetští ludie

      v lese pod Hrubú skalú

35     Vsiak za oružie jmě cep

      protivo vrahóm.

      Beneš, Beneš v přědu jede,

      za niem ves lud drážlivý.

      Pomstu, pomstu vola

40     vsěm Sasóm pleňúcím.

      Aj, ta hněvi uchvátichu

      krutosťú obě straně

      vzbúřichu sě v útrobách

      rozezlených muž,

45     rozohnichu zraky jejú.

      Vstanú kyji nad kyje,

      protiv sobě strašivo,

      kopie nad kopie.

      Srazistě tu obě straně,

50     jakž by les v les sě valil.

      Jak blesk hroma po nebi,

      tako blesk mečév.

      Vzezvuče skřěk hrózonosný,

      poplaši ves zveř leský,

55     vsě nebeská letadla

      až po třětí vrch.

      Rozléha sě po úvalech

      ot skalnatých hor

      tu ráz kyjév, tu mečév

60     jak kot vetchých dřěv.

      Tako stasta obě straně

      protiv sobě bez hnutia

      na zasazenú patú,

      na pevnú lýtkú.

65     Obráti sě Beneš vzhóru,

      kynu mečem na pravo,

      tamo sě síla hrnu;

      kynu na levo,

      i v levo búři sě síla;

70     ot zad na skalnatý lom,

      i z loma vsě kamenie

      na Němce vrhú.

      Ide pótka s chluma v rovňu.

      I by Němcém úpěti,

75     i by Němcém prnúti

      i pobitie jim!