Hrob Josefa Jungmanna

hrob Josefa Jungmanna


Zde při kostech syna a dcery
odpočívá dne 16. čerwence 1773 narozený
a dne 14. listopadu 1847 w Pánu zesnulý
Josef  J u n g m a n n
Rytíř Řádu Leopoldowa, Doktor filosofie,
Děkan a Rektor university Pražské,
Prefekt akademického gymnasium,
Člen národního Museum a učené společnosti
České jakož i jiných učených společností
we wlasti i w cizině atd. atd. jsa oplakáván
opuštěnau chotí a dwěma dcerama.


Nad mohylau chladnau známým Twým lkáti popřáno!
Nad ní choť i dceř slzu roní w žalu swém!
Tam k wyšinám oko tauhy plné obráceno kwílí!
Ten jediný od nich k Božstwu mluwí dohowor!

Olšanské hřbitovy
(III. hřbitov, oddělení 8., hrob č. 26a)


©  Jaroslav Gagan