Jan Arnošt Smoler
Kralo-Dwórski Rukopis
1852

Překlad do lužické srbštiny.
Jan Arnošt Smoler.

    W o n j e š k o.

  Wěje tam wětsik z knježskich haj lěsow;
 běži lubčička k swětlej rěčcy.
  Načerpa wody z kowanym bowom;
 po wodžje k holču wonješko plywa,
 wonješko rjane z fijalkow, róžow;
 počina holčo wonješko lowič;
 padže, ach! padže do khlódnej wody.
  Hdy bych ja wjedžela, wonješko rjane,
 štó če do zemje kipreje sadžil,
 temu bych dala pjerščenik zloty.
  Hdy bych ja wjedžela, wonješko rjane,
 štó tebje z lykom lahodnym zwjazal,
 temu bych dala jehličku z wlosow.
  Hdy bych ja wjedžela, wonješko rjane,
 štó če po khlódnej wodžičcy puščil,
 temu bych dala wěnašk swój z hlowy.


Kralo-Dwórski Rukopis
Zebrane lyricko-epicke pesnje a spewy. Pšeložene wot J. E. Smolerja. W Praze 1852. Wudaco Wjacyslawa Hanki. Cišcany pola Synow Bohumila Haase. Formát 10 x 15 cm. Počet stran 63.

Knihovna Akademie věd v Praze  [sign. S-N 236]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná