M u s e j n í k
časopis vydávaný Národním museem
Vychází od roku 1827.

Časopis Společnosti wlastenského Museum v Čechách
ročník I. - IV.
(V Praze 1827 až 1830).

Časopis Českého Museum
ročník V. - XXVIII.
(V Praze 1831 až 1854).

Časopis Musea království Českého
ročník XXIX. - XCVI.
(V Praze 1855 až 1922)

V roce 1914 se časopis rozdělil na dvě části:

oddíl přírodovědný
oddíl duchovědný

Časopis Národního musea
od ročníku XCVII.
(V Praze 1923 až dosud).

Sborník vědecký Musea království Českého
(ročník 1868 až 1871)

odbor historický, filologický a filosofický

Sborník Národního muzea

oddíl A: historický  (od roku 1938)
oddíl B: přírodovědný  (od roku 1938)
oddíl C: literární historie  (od roku 1956)


BIBLIOGRAFIE ČLÁNKŮ O RUKOPISECH V MUSEJNÍKU:

1827:  V. Hanka: Mater verborum. Nejstarší slovník s českými glosami. (sv. 4, str. 71-76)

1832:  J. Jungmann: Posudek. Tatranka. (sv. 2, str. 235-248)

1834:  F. Palacký: Časopisové čeští r. 1834. (sv. 4, str. 460-470)

1838:  J. P. Koubek: O Králodvorském rukopisu s obzvláštním ohledem na jinoslovanské překlady jeho. (sv. 3, str. 363-415)

1849:  W. W. Tomek: Příběh o dobytí Prahy od knížete Oldřicha na Boleslavu Chrabrém r. 1004. (sv. 2, str. 21-44)

1852:  V. Nebeský: Králodvorský rukopis. (sv. 3, str. 127-174; sv. 4, str. 129-168)

1853:  V. Nebeský: Králodvorský rukopis. (sv. 1, str. 116-166; sv. 2, str. 335-388)

1854:  V. Nebeský: Král Václav I., milostný básník německý. (sv. 3, str. 347-363)

1854:  J. E. Vocel: Aestetický význam básní Kralodvorského rukopisu: Záboj a Jaroslav. (sv. 3, str. 440-467)

1858:  V. Nebeský: Zpráva o palaeografickém vyšetřování rukopisu Písně milostné krále Václava. (sv. 1, str. 136-137)

1858:  M. Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického. (sv. 4, str. 600-611)

1859:  W. W. Tomek: Svědectví o nalezení Libušina soudu (sv. 1, str. 28-57)

1859:  W. W. Tomek: Dodatky ke zprávě o Rukopise zelenohorském (Libušině soudu) nahoře položené. (sv. 1, str. 102-106)

1859:  V. Nebeský: Rukopis kralodvorský a p. M. Büdinger. (sv. 2, str. 198-235)

1859:  M. Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického. (sv. 3, str. 326-346)

1859:  V. Nebeský: Nová akta ve při o Rukopis kralodvorský. (sv. 3, str. 397-406)

1860:  M. Hattala: Obrana Libušina soudu ze stanoviska filologického. (sv. 1, str. 59-81)

1860:  M. Hattala: O enklitickém ž a ť co důkaze přesnosti Rukopisů zelenohorského a kralodvorského. (sv. 3, str. 313-320)

1863:  J. E. Vocel: Zpráva o Kralodvorského rukopisu obraně Jos. a Herm. Jirečka. (sv. 1, str. 100-115)

1864:  P. J. Šafařík: Výměsky o dědičném právu v Čechách co příspěvek k vysvětlení zlomku Zelenohorského. (sv. 1, str. 3-10)

1867:  K. Tieftrunk: Hlavní povahopisy Kralodvorského rukopisu a důležitost jejich pro kulturní dějepis český. (sv. 2, str. 155-173)

1868:  E. Komárek: Poměr zpěvu "Čestmír" v Rukopisu kralodvorském k dějepisu. (sv. 4, str. 366-383)

1870:  K. J. Erben: Příspěvky k dějepisu českému sebrané v starých letopisech ruských. (sv. 1, str. 69-97)

1870:  A. J. Vrťátko: Vzájemné dopisy Václava Hanky a Jos. Dobrovského. (sv. 3, str. 215-246; sv. 4, str. 311-341)

1870:  J. Gebauer: Slovo o rasurách v Rukopise kralodvorském. (Sborník vědecký M.k.Č.; str. 113-128)

1871:  J. Truhlář: O prosodice české. (sv. 2, str. 141-155)

1871:  J. Goll: O českém verši desetislabičném. (sv. 3, str. 246-257)

1871:  A. J. Vrťátko: Hanka a Dobrovský v poměru k sobě a k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému. (sv. 3, str. 287-307; sv. 4, str. 411-435)

1877:  A. Baum, A. Patera: České glosy a miniatury v Mater verborum. (sv. 1, str. 120-149; sv. 2, str. 372-390; sv. 3, str. 488-513)

1877:  J. Jireček: Báseň o pobití Tatarův a "Milion" Marka Pavlova. (sv. 1, str. 103-119)

1878:  J. Jireček: O nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek. (sv. 1, str. 119-153)

1879:  J. Jireček: Hankovy původní básně od 1813 do 1819. (str. 351-364)

1881:  J. Emler: Zpráva o lučebním prozkoumání rasur musejních zlomků Alexandreidy a Rukopisu králodvorského. (str. 137-147)

1886:  V. V. Tomek: K objasnění básně o Oldřichovi v Rukopise králodvorském. (str. 357-367)

1886:  J. Emler: recenze Gollova "Historického rozboru básní RK". (str. 426-427)

1886:  J. Goll: Několik slov k odpovědi na pojednání prof. Tomka "K objasnění básně o Oldřichovi v RK". (str. 603-606)

1887:  A. Patera: O umučení sv. Jiří. (str. 77-105)

1887:  Zpráva o chemickém a drobnohledném ohledání některých rukopisů musejních. (str. 297-435)

1889:  I. B. Mašek: O čem svědčí proužky Rukopisu kralodvorského? (str. 182-263)

1893:  F. X. Prusík: O původě českého zlomku Evangelia sv. Jana. (str. 158-170; str. 395-407)

1893:  I. B. Mašek: Příspěvky k obraně Rukopisu kralodvorského. (str. 225-246)

1893:  J. Gebauer: Dva důvody pro odsouzení Rukopisu královédvorského. (str. 407-427)

1893:  I. B. Mašek: Paměť Přibyslavská XV. věku a Rukopis kralodvorský. (str. 428-449)

1896:  V. Flajšhans: Boj o Rukopisy. (str. 195-282)

1896:  V. Flajšhans: Boj o Rukopisy. II. (str. 349-385)

1911:  Museum království Českého oznamuje. Z letopisů musejních (str. 303; str. 480)

1914:  V. Vojtíšek: K paleografickému prozkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského (str. 353-355)

1927:  V. Flajšhans: Hanka fecit. Hankova staročeská interpolace a pozdější padělky. (str. 129-134)

1928:  V. Flajšhans: Hanka fecit. II. Česká jména v Liber vaticanus (str. 1-13)

1967:  J. Špét: K plitickému pozadí počátků boje o Rukopisy v r. 1886 (řada C - Literární historie, č. 2, str. 85-100)

1967:  K. Komárek: Účast přírodovědců na výzkumu některých starých českých rukopisů (oddíl přírodovědný, č. 4, str. 215-218)

1971:  K. Komárek: Historie chemického výzkumu RKZ (řada C - Literární historie, č. 3, str. 169-187)

1973:  L. P. Laptěva: Královédvorský a zelenohorský rukopis ve světle ruské literatury 19. a počátku 20. století (řada C - Literární historie, č. 1-2, str. 1-39)

1991:  Protokoly o zkoumání Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského a některých dalších rukopisů Národního muzea v Praze 1967-1971 (řada C - Literární historie, č. 1-4, str. 1-120 + 16 str. fotografií)

1992:  Z. F. Daneš: Jsou Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jihoslovanského původu? (řada C - Literární historie, č. 1-2, str. 1-19 + 4 str. foto)


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná