Československá společnost rukopisná
seznam členů společnosti
1932 - 1949

Absolon Karel Dr. univ. prof. Brno, Liliová
Adamec Čestmír Ing. úředník pojišť. Union Praha I
Adámek František archeolog Brno - Obřany
Adamíra Josef Ing. em. vrch. odbor. rada Praha XII, Vocelova (z)
Adamírová Božena choť vrch. odbor. rady Praha XII, Vocelova
Ambrož Ludvík účetní rada v.v. Praha IV
Anderle Jáša řed. školy v.v. Praha XII, Jugoslávská
Andrlík Karel Ing. prof. prům. školy Praha I, Konviktská
Anthonová Zdenka Třeboň
Bačkovský Jindřich knihkupec a nakladatel Praha II, Žitná
Balcárek Vladimír Evermond arcib. sekretář a archivář Doksany
Balšánková-Zátková Olga vdova po prof. techn. Praha III, Újezd
Barašík Břetislav studující Praha II, Smečky
Barcal Miloslav vrch. řed. spořit. v.v. Mladá Boleslav
Barcalová Anna choť ředitele spořitelny Mladá Boleslav
Bareš Otakar akademik Praha XII, Fochova
Bárta Alois invest. ředitel Praha - Vršovice, Třebízského
Bartoň-Dobenín Josef továrník Náchod
(z)
Bartoš Eduard Ing. abs. V.Š.Č. Praha XI, Lucemburská
(z)
Bartoš Leopold techn. úřed. Praha - Karlín, Riegrova
Barvíř František P. děkan Opočno
Beck Julius redaktor v.v. Praha XII, Slezská
Bečka Boh. Ing. Praha XVI, Pod Klikovkou
(z)
Belada Bohumil Ing. podnikatel silnič. staveb Praha II, Tyršova
Bělohrádek Antonín ředitel Praha II, Pštrossova
Bělský Zdeněk JUC. úředník Praha II, V Tůních
Belšan Zeno Dr. plukovník zdrav. v.v. České Budějovice
Benáček Miroslav JUC. stud. Velké Meziříčí
Beneš František vrch. fin. rada v.v. Jičín
(z)
Beneš František Ing. techn. rada Užhorod (z)
Beneš Ladislav akad. sochař Častolovice
Beneš Václav obchodník Malé Svatoňovice (z)
Beran Alois insp. ČSD v.v. Hradec Králové
Binko Zdeněk knihtiskař Praha II, Vodičkova
Bláha St. architekt Praha XIV, Přemysl. nábř.
Blažek I. T. prof., akad. malíř Praha I, Jilská
Blažek Vlastimil prof. konservatoře Praha XVI, nábř. Legií
Boček Zdeněk studující Praha XIX, Letenské nám.
Boháček František vrch. magistr. rada v.v. Praha I, Divadelní
Bohuslav Josef JUDr. senátní president v.v. Praha III, Karmelitská
Botka Václav vrch. účetní Občan. zálož. Praha II, Legerova
Bouše Václav vrch. úč. řed. min. fin. Lišov u Čes. Budějovic
Brabenec Jan IngC. studující Praha XII, Smilovského
Brabenec Jiří redaktor Praha XIV, Na Klikovce
Brada Josef děkan Počátky
Bráfová Marie vdova po řed. prům. šk. Praha XVIII, Ořechovka, Lomená
Broukal B. PhC. studující Praha - Žižkov, Fibichova
Bruža Jaromír Praha XII, Chodská
Bubeníčková Helena úřednice Praha I, U radnice
Budělovský Gustav obch. koženým zbožím Praha XVII, Košíře, Plzeňská
Bureš Alois řed. Obč. zálož. v.v. Náchod
Bureš František MUDr. lékař Chrást u Chrudimě
Burešová Marie říd. učitelka Praha XIX, Alešova
Burian Karel stud. reálky Praha - Libeň, U skládky
Bursík Bohuslav obchodník Praha I, Karlova
Cettl Jindřich Ing. vrch. tech. komisař Praha XI, Krásova
Čáp Josef velkoobchodník Praha XII, Na Šafránce
Čech František vrch. insp. ČSD v.v. Praha XII, Krkonošská
Čermák Václav IngC. studující Praha - Střešovice, V batterii
Čermák František ThDr. osob. farář v.v. České Budějovice
Černušák Jaroslav Dr. prakt. lékař Slaný
Černý Jan MUC. studující Žamberk
Černý Jindřich spisovatel Praha - Michle, V úhlu
Červený Jaroslav Kutná Hora
Česák František emer. ředitel Praha XVIII, Vořechovka
Čížek Jan stud. reálky Praha - Kobylisy, Klíčanská
Čížek Josef obch. dřívím Slaný
Čížek Karel vrch. řed. měst. spořit. Slaný
Čížek Michal zást. firmy Maggi Písek
Čížková Anna soukromnice Slaný
Čížkovská Gabriela Praha - Michle, Kostelní
Čižmář Josef PhMr. lékárník Brno, Nové sady (z)
Danešová Božena vdova po cestovateli Praha VII, Bubeneč, Ovenecká
Daniel Josef správce v.v. Malá Chuchle u Prahy
Dejmal Václav studující Praha - Dejvice, Nad Šárkou
Divíšková Marie učitelka vyšší dívčí v.v. Praha - Podolí, Fričová
Doležel Alois řed. Hyp. banky Brno, Úvoz
(z)
Domanský Jakub Ing. Praha XVI, Na Provaznici
Domin Gustav gen. řed. Praž. měst. spoř. Praha V, Pařížská
Dont Miloslav ředitel OHZ Polná
Doubková Barbora Jičín
Doubková Marie odb. učitelka v.v. Jičín
Drahoňovský Josef prof. Um. prům. školy Praha I, Smetanovo nám.
Drnek Jaroslav stud. prům. šk. Praha XIX, Dejvice
Drobný Jaroslav MUDr. dětský lékař Praha XII, tř. Maršála Foche
Dvorský Vikt. prof. Karlovy univ. Praha II, Dřevná
Dvořáček Jan stavitel. asistent Třeboň - zámek
Dvořák František vrch. officiál Praha X, Sequinova
Dyrynk Václav prof. arcib. v.v. Rosovice u Dobříše
Eichner Karel MUDr. zubní lékař Praha II, Václavské nám.
Eliáš Oldřich JUDr. vrch. odb. rada NÚK Praha II, Dlážděná
Engel Antonín Dr. Ing. prof. ČVUT, architekt Praha - Bubeneč, Čechova
Engler Jaroslav Praha - Střešovice (z)
Erlebach František učitel v.v. Jihlava
Fafek Zdeněk studující Praha XIX, Bachmačská
Fencl Matěj děkan Uhřiněves (p)
Fiedler Jan pošt. insp. Poděbrady
Filounová Zdenka Praha II, Vodičkova
Filip Vladimír studující Praha - Bubeneč, Terronská
Fišer Josef redaktor Praha VIII, Podhoří
Fleischhaus Jiří J. stud. reál. gymn. Praha XIX, Na Kodymce
Foff Artur řed. měšť. školy Mladá Boleslav
Formánková Olga soc. zdrav. pracovnice Praha XIII, Vinohradská
Frank František ředitel reálky v.v. Plzeň, Žižkova
Frankenberger Zdeněk MUDr. univ. prof. Bratislava, Špitálská
Freund Josef vrch. soud. rada Praha VII, Letohradská (z)
Freyburg Edmund studující Praha II, Jenštejnská
Führer-Veselý Jiří studující Praha II, Žateckých
Führerová Marie úřednice Praha II, Žateckých
Fuchs Jaroslav profesor Zábřeh
Fuňka František Dr. Kounice u Čes. Brodu
Gaszler Svatopluk IngC. lesní adjunkt Louny
Gečmen Emil Praha II, Ječná
Gietsch Rudolf vrch. úč. rada Praha II, Pod Baštou
Gilbert Rudolf Dr. Ing. prof. Stát. graf. školy Praha XII, Rejskova
Götzel Vilém Ing. majitel firmy Praha II, Na Moráni (z)
Götzel-Odkolek Josef velkostatkář Konárovice u Kolína (p)
Gregor Jan Ing. živnostník Praha XIV, Táborská
Greif František soudní rada Hostomice pod Brdy
Grohová Emilie vdova po inženýrovi Praha VII, Letohradská
Gzela František Ing. em. vrch. správce cukrov. Brno, Luční
Hackenschmied Vácslav Zd. řídící uč. v.v. Ústí n. Orlicí
Hágek Wlastimil Filip st. vys. šk. politické Nymburk
Hampl František Ing. soukromník Týnec n. Labem
(z)
Hanka Otakar Lázně Poděbrady
Hans Vilém MUDr. univ. prof. Bratislava, Dunkovského
Hanuš Břetislav řed. banky Slavie Praha II, Havlíčkovo nám.
Hartl Eduard JUDr. vrch. s. r. v.v. Praha II, Truhlářská
Hartl František řed. měšť. školy Jičín
Hásek Karel MUDr. zdravotní rada Lázně Poděbrady
Hasmanová Marie Praha VII, Vinařská
Haškovec Ladislav MUDr. univ. prof. Praha II, Mezibranská
(z)
Havel Josef Praha - Podolí, Přemyslova
Havel Otakar úředník Mladá Boleslav
Havelka Jaroslav JUC. studující Praha XIX, Uralské nám.
Havlík Bedřich Ing. Praha XII, U Riegrových sadů
Havlíková Ludmila JUC. studující Praha XIX, Kyjovská
Havlíková Marie soukromnice Brno, Jožky Barviče
Havránková Anna úřednice Praha - Vršovice, Ruská
Hercík Cyril stát. profesor v.v. Praha XV - Bráník, Ve Studeném
Herles Vladimír MUC. statkář Praha II, Křemencová (p)
Hervertová Jitka PhC. prof. Praha XIX, Dejvická
Hermann J. disponent fy. Vilímek Praha II, Spálená
Hermann Otakar ředitel banky Praha XII, Korunní
Heřman Karel brigádní generál v.v. Praha - Smíchov, Komenského (p)
Hlad Josef Ing. Vrapice u Kladna
Hlava Josef Praha XIX - Bubeneč, Bučkova (z)
Hlávka Jan MUDr. zubní lékař Praha III, Na Kampě (z)
Hlávka Karel RNDr. vrch. komis. MŠaNo Praha III, Všehrdova (z)
Hlávka Karel tajemník banky Slavie Praha II, Havlíčkovo nám.
Hněvkovský Ot. Dr. univ. docent Praha II, Ječná
Hněvkovský Šebestián MUDr. lékař Praha II, Žitná
(z)
Hodečný Vl. MUDr. emer. primář Frenštát p. Radhoštěm
Hodík V. prof. reál. gymn. v.v. Turnov
Hofbauer Antonín vrch. kontrolní ředitel Praha VII, Okružní
Hofmannová Anna Praha IV, Kounicova (z)
Hola František stavitel Český Brod
Holešovský Josef Hlinsko
Holová Stanislava vdova po staviteli Český Brod
Holub Václav farář Liboc u Prahy
Hons Vilém Dr. univ. profesor Praha XV, Podolské nám. (p)
Honzík Václav předn. Škodových záv. Plzeň
Hora Josef Praha XV - Podolí, Přemyslova
Horák Antonín JUC. úředník Zemské banky Praha XV - Lhotka, V pláni
Hornertová Jitka PhC. studující Praha XIX, Dejvická
Horut Florian řed. gymn. v.v. Praha IV, Pod baštami
Hostička Bedřich JUDr. Praha XIII, Nežárecká
Hoščálek Josef MUDr. Pardubice
Hovorka Jindřich Ing. vrch. rada v.v. Praha II, Sokolská
(z)
Hradecký J. Ing. Zlín
Hromas Julius IngC. Praha XII, Havlíčkova
Hrubý Prokop vrch. účetní v.v. Jilemnice
Hruška František president Živnobanky Praha XII, Na Šafránce
(z)
Hruška J. F. profesor
Hruška Matěj Ing. stavitel Praha VII, Dobrovského
Huml Hynek úř. banky Slavia Kladno
Hušek Bedřich obchodník Pardubice
Hynek Rud. W. MUDr. lékař a spisovatel Praha XII, Korunní (z)
Chalounková Olga studující Praha XVI, Na Skalce
Chalupa František min. rada v.v. Kostelec nad Orlicí
Chmelík Josef IngC. studující Pardubice
Chochola Ferdinand Dr. vrch. soudní rada v.v. Praha III, Petřínská
Icha Václav profesor Starý Kolín
Janda František Ing. architekt Praha III, Umělecká Beseda
Jandejsková Anna choť stavbyvedoucího Praha XVII, Hlaváčkova
Janota Jan plukovník justič. služby Praha XII, Anglická (z)
Janotová Jana choť plukovníka Praha XII, Anglická
Janovský Karel studující Brno, Královo Pole
Jareš Josef Ing. sekč. chef min. soc. péče Praha XVIII, Ořechovka
Javůrek Norbert Dr. techn. profesor Praha XI, Radhošťská
Javůrek Zdeněk Dr. kand. notářství Praha - Smíchov, Dvořákova (z)
Jelínek František farář Horní Cerekev
Jelínek J. prof. reálky v.v. Turnov
Jeřábek V. B. JUC. studující Praha XII, Bělehradská
Jílková Eliška Užhorod
Jindra Jan Ing. ředitel stroj. v.v. Poděbrady
Jirásek František plukovník v.v. Písek
Jiskra František Dr. prokurátor Brno
Jozífek Jaroslav strojník Zlín
Juliš Jan IngC. stud. chemie Žamberk
Jungmann Karel účetní měst. pivovaru v.v. Kutná Hora
Jurečka Vilibald prokurista Přerov
Kabát Matyáš insp. dráhy v.v. Praha I, Hudební
Kabrhel Gustav MUDr. univ. prof. v.v. Chrudim
Kafka Josef odbor. předn. min. fin. Praha - Bubeneč, Bendlova
Kalaš Josef Praha VII, Palackého
Kalla Josef Dr. řed. rada Hypot. banky Praha - Bubeneč, Dr. Z. Wintra
Karas František MUDr. plukovník zdrav. v.v. Praha XIII, Nad Primaskou
Karásek František rada zem. banky Praha II, Sokolská
Karásková Anda Praha V, Maizlova (p)
Karlík Jan JUDr. obhájce Praha II, Jindřišská
Karlíková T. Zina vdova po advokátu Praha XIX, Pevnostní
Kašpárek Zdeněk úředník Praha XIX, Terronská
Katolický Jaroslav berní adjunkt Brno, Jundrov
Kdoul František Ing. úředník Praha XII, Slezská
(z)
Keclík Zdeněk berní úředník Brno, Královo Pole
Kejdana Jaroslav správce fil. družstva Nové Město n. Metují
Kerkart Antonín Ing. vrch. rada v.v. Poděbrady
Keslík Albert JUDr. Praha XII, Čermákova
(z)
Kettner Karel MUDr. zdrav. rada v.v. Praha II, Ječná
Kieszlerová Helena úřednice v.v. Praha X, Žižkova
Kher Miroslav studující Mělník
Kindl Václav Dr. sen. pres. NSS Praha XII, Římská
Klan Zdeněk Fr. Dr. Praha XII, Hradešínská
Klička Václav prof. konservatoře Praha X, Jungmannovo nám.
Klobouček Josef Dr. prof. čes. techn. Praha
(z)
Klusáček Karel majitel sladovny Kounice u Čes. Brodu
Kočárek Josef Ing. úředník Plzeň
Koděra Josef ústř. insp. ČSD v.v. Praha XIV, Krč, ul. Matek
Kodrlová Luisa učitelka v.v. Praha - Žižkov, Jeseniova
Kofr Othmar farář Poleň u Klatov
Koktavý Vladimír vrch. berní tajemník Lipník n. Bečvou
Kolář Josef továrník Kochanov (Světlá n. Sáz.)
Kolda František spisovatel Praha XII, Slovinská
Kolman-Cassius Jaroslav spisovatel Praha XVI, Štefánikova
Koníček Oldřich profesor Praha XII, Hradešínská
Kopřiva Jiří MUDr. lékař Praha III, Všehrdova
Kostečka František MUDr. univ. prof. Praha XII, Belgická
Kotinský Miroslav posluchač práv Praha XIV - Nusle, Oldřichova
Koubek Jan děkan Týn n. Vltavou
Koudelka Jindřich JUDr. vládní rada v.v. Velké Opatovice u Jevíčka
Koula Václav Ing. vrch. řed. ČKD Praha - Vysočany, Pod Krocínkou (z)
Kovařík Otakar rolník Šťáhlavy
Kovaříková Anna choť rolníka Šťáhlavy
Kožmínová Amalie spisovatelka Praha II, Žitná
Král Karel továrník Praha II, Krakovská
(z)
Král Ladislav JUC. záloženský úředník Zbraslav
Krčmář Oldřich insp. st. drah Praha XI, Dvořákova
Krejčí Josef JUDr. advokát Lázně Poděbrady
Kremla Otakar šk. inspektor v.v. Úpice
Krchňák František Msgr. farář Lysice u Kunštátu
Krofta děkan Peruc
Kropáčková Jarmila odborná učitelka Praha II, Karlovo nám.
Krouza Josef děkan Mšec
Krtička Vladimír přísežný burs. sensál Praha - Bubeneč, Badeniho (z)
Kruliš Jaroslav techn. úředník Praha - Bubeneč, Bubenečská
Kruliš-Randa Ivo Ing. Praha VII, Korunovační
Krupička Rudolf spisovatel Kutná Hora
Křeček Josef tajem. banky Slavie Praha II, Havlíčkovo nám.
Křepinský Max Dr. univ. profesor Praha - Střešovice, U 5. baterie
Křička Dušan studující Praha - Podolí
Křička Josef hudební skladatel Praha - Podolí
Křikava Josef soukromník Radošovice (u Říčan)
(z)
Křivský Pavel P. O. Praem. Želiv u Humpolce
Křivý Vladimír vrch. mag. tajemník Praha III, Kampa
Kříž Jindřich vrch. řed. banky Slavie Praha XVI, Na Cihlářce
Kříž Miroslav Brno - Veveří
Křížová Věra Brno - Veveří
Kuba Ludvík Dr.h.c. národní umělec Praha - Karlín, Na Střelnici
Kubánek Antonín drogista Praha - Pankrác, Podlipného
Kubín Josef L. em. řed. cukrovarů Jičín
Kučerka František soudní rada v.v. Nový Jičín
(z)
Kuffner Zdeněk profesor Praha IV
(z)
Kuchynka Jiří knihtiskař Kročehlavy (Kladno)
Kulhavý Gustav Ing. min. rada v.v. Praha XIX, Dra Albína Bráfa (z)
Kulič Jiří studující Praha I, Karoliny Světlé
Kusák Alois Dr. spisovatel, býv. adv. Praha - Břevnov
Kvasničková Božena vdova po ber. úřed. Praha XII, Jablonského
Kvita Ferdinand Ing. Modřany
Lábková Marie knihkupectví Plzeň, tř. Čs. legií
Lacina Oldřich MUDr. Praha XV, Na Lysinách
Lacinová-Rejsová Milada Praha XV, Na Lysinách
Landman František disponent v.v. Praha XII, Máchova
Lála Josef studující Praha XIX, Třebízského
Landa Josef studující Praha XII, Francouzská
Lauryn Stanislav techn. úředník Hradec Králové (z)
Lehká Marča voňavkářství Praha II, Spálená
Libý Rudolf MUC. studující Praha XII, Máchova
Loukotka František PhDr. prof. v.v. Praha II, Jircháře
Ludvík Jindřich ved. obchodu Praha XI, Rostislavova
Macháček Boh. studující Praha II, Spálená
Macháček St. J. Praha II, Jungmannova
Malinský Ladislav studující Praha II, Plavecká
Mareš František MUDr. univ. prof. v.v. Praha XII, Na Smetánce
(z)
Marešová Emilie choť univ. prof. Praha XII, Na Smetánce (z)
Martínek Josef úředník Praha II, Jungmannova
Martinovský Václav děkan Třebenice
Mařík Josef architekt a stavitel Praha XVII - Košíře, Čechova (z)
Mašek Bohumil Dr. rada věd. ústavů v.v. Ondřejov v Čechách
Mašek Jan Praha XVIII, Cukrovarnická
Mašek Jan Dr. pluk. v.v. Praha XVI, El. Peškové
Mašková Marie choť řed. Živnobanky Praha XIII, Na Mičánkách
Maštalíř Václav Ing. horní inspekt. v.v. Slezská Ostrava
Matějka Ant. K. architekt Jilemnice
Matějka František profesor České Budějovice
Matějka Jaroslav profesor Všestary
Matějka Karel mistr zednický Jilemnice
(z)
Materna Josef továrník Nová Paka (z)
Matouš Stanislav Praha XVII, Motol
Matoušek Jiří studující Praha XIX, Sedlec
Matoušek Ladislav prof. prům. školy Praha XIII, Kloboučnická (z)
Matoušek Vlad. JUDr. vrch. odb. rada NÚK Praha VII, Tovární
Matoušek Zdeněk Praha - Dejvice, Velvarská
Matoušek Zdeněk rolník Jarohněvice u Kroměříže
Matyáš Ladislav Ing. zem. stat. rada Praha XII, Kladská
Melena Karel Msgr. děkan v.v. Kardašova Řečice
Mentschel Bohumil profesor v.v. Praha XII, Korunní
Metelka Boh. Ing. voj. les. podn. Malacky
Mikeska Antonín emer. obchodník Mor. Ostrava, Hrabůvka
(z)
Mikeš Václav JUDr. advokát Praha II, Žitná
Mikšíček Antonín Ing. Praha - Smíchov, Zatlanka
Mikulecký Zd. Dr. Praha I, Vltav. nábřeží
Mladějovský Vladislav MUDr. univ. prof. Praha I, Týn
(z)
Morávek Adolf PhC. studující Kostelec n. Orlicí
Musil Stáňa architekt Kroměříž
Musil Vladimír stud. obchod. akad. Praha XII, Sladkovského
Nábělek Frant. PhDr. MUDr. univ. prof. biologie Brno, Královo Pole
Náhlovský Jiří JUC. studující Praha II, Voršilská
Nápravník František prof. Spišská Nová Ves
Nebuška Cyril Ing. architekt Praha - Bubeneč, Škroupova (p)
Nečas Metod gymn. prof. v.v. Brno, Lerchova
Neff Vladimír Praha XI, Karlova
Nechvílová Zora sl. studující Praha VIII, Královská
Nekvasil Václav prokurista v.v. Praha XI, Dvořákova
Neubert František JUDr. advokát Dvůr Králové n. Labem
Neugebauer Richard maj. parní pily Město Žďár na Moravě (z)
Neumann Karel PhMg. lékárník Horní Černošice
Novák Antonín MUDr. Praha XIV, Dolní Krč
Novák Augustin vrch. řed. Nár. banky v.v. Praha - Bubeneč, Kahlerova
(z)
Novák František učitel v.v. Červený Kostelec
Novák Jan ředitel pivovaru Polná
Novák Karel disponent stát. dolů Praha XII, Slovenská
Novák Zdeněk JUDr. advokát
Nováková Marie sl. akad. sochařka Praha XV, Nerudova
(z)
Nováková Marie sl. úřednice Č.O.S. Praha VI, Vratislavova
Nováková Blažena úřednice Škodovky Praha XIII, Na pláni
Nušl František PhDr. univ. prof. Praha XII, U vodárny
Nymburský Rudolf vrch. soud. rada Praha II, Hálkova
Obrovský Jakub prof. Akad. výtv. umění Praha II, Ječná
Opletal Josef farář Mor. Budějovice
Paleček Leopold studující Praha VII, Na Výšinách
Palouš Gustav Ing. Praha II, Na Florenci
Pánek Jiří studující Praha II, Rašínovo nábř.
Pantoflíček Jan stud. chemie Praha XVIII, Cukrovarnická
Pauli Jan Dr. Postoloprty
Páv Václav Ing. Praha XI, Fibichova
Pávek Josef studující Praha II, Rašínovo nábř.
Pavlíček Stanislav notář Praha I, Klementinum
Pazelt Jindřich řed. Nejv. úč. kontr. úř. Praha XIX, Na Piavě
Pelant Vladimír rolník Škrle (u Žatce) (z)
Perek Luboš asistent techniky Praha XI, Dvořákova
Perek Václav JUDr. emer. adv., býv. posl. Praha XIII, Kodaňská
(z)
Pereková Zdenka vdova po adv. a poslanci Praha XIII, Kodaňská
Peřka Eman PhC. studující Praha XII, Vozová
Peše Vl. továrník Praha - Košíře, Bělehradská
Pešina Stanislav Ing. stavitel Praha - Dejvice, Nad Šárkou
Petíra Jaromír JUDr. koncipient Praha - Břevnov, Závěrka
Petírová Josefa úřednice Praha - Břevnov, Závěrka
Petřík Jan vrch. spr. min. vnitra Praha XVI, Nad Klikovkou
Petřík Václav generál v.v. Praha III, Cihelná
Pintner Eman ředitel měst. v.v. Plzeň, Borská
(z)
Pintnerová Bron. Plzeň, Borská
(z)
Pivoňka Josef děkan Slatiňany (p)
Písařík Ad. RNDr. PhMg. maj. lékárny Praha - Bubeneč, Švecova
Píša Vlad. studující Praha II, Trojanova
Plášil Jiří studující Pelhřimov
Plichta František MUDr. zubní lékař Praha - Smíchov, Malátova
Pleskot Václav farář v.v. Praskačka
Pluhař Josef ředitel v min. zem. Praha XII, Fochova
Pluhařová Růžena učitelka Praha XVI, Komenského
Podlena Antonín řídící učitel Valtínov (Dačice na Moravě)
Pokorný Augustin Josef profesor s chotí Praha XII, Stalinova
Pokorný František obchod. cukrovinkami Ratenice (Pečky)
Pokorný Jan em. řed. Hypot. banky Praha II, Sokolská (z)
Pol Gustav MUDr. plukovník v.v. Pardubice
Polka Ferdinand Ing. vrch. stav. rada v.v. Praha VII, Kostelní
Polland Bohumír MUDr. RNDr. docent Praha XII, Italská
Pölzelbauerová L. učitelka Sojovice u Ml. Boleslavi
Poncová Josefa profesorka Praha III, U Lávky
Popelka August Dr.
Postl Josef Praha III, Petřínská
Potůčková H. choť malíře pok. Praha II, Hopfenštokova
Potužník Miroslav studující Praha XIV, Pod vilami
Procházka Augustin profesor Praha XII, Fochova
(z)
Procházka Luděk stud. reál. gymn. Praha XVI, Nad Buďánkou
Prouza Josef odb. učitel Polná
Prudič Josef učitel zem. prům. školy Kutná Hora - Hlouška
(z)
Pták Adolf vrch. mistr ČSD Praha - Michle, Táborská
Puc Vojtěch Ing. Praha XII, Vinohradské nám.
Pusingerová Libuše stud. chemie Praha I, Hradební
Rada František odb. učitel České Budějovice
Rais Antonín spisovatel Chrudim
Rauner Václav Ing. Třinec
Rejsa-Kolkovský Jan Dr. spisovatel Praha XV, Na Lysinách
Rejsová z Kolkovic maj. pokus. zahradnictví Praha XV, Na Lysinách
Rejthar Josef ředit. měšť. školy v.v. Bratislava
Resl Josef vikář Starý Plzenec
Režný Václav prokurista Měst. pojišť. Praha II, Podskalská
Riedl Jaroslav České Velenice
Riegel Karel vrch. soud. rada v.v. Praha II, Rumunská
Ritter Karel soukromník Praha XII, Bělehradská
Rittich Jan inspektor velkostatku Kojetín
Röhling Vladislav akad. malíř Praha IV, Pod baštami
Rotta Jaroslav studující Lišany u Rakovníka
Roubíček Rudolf studující Praha XVIII, Vořechovka
Rubeš František MUDr. vrch. zdrav. rada v.v. Český Brod
Rubeška Václav MUDr. univ. prof. Praha II, Václavské nám.
(z)
Rudolf Čeněk JUDr. advokát Nové Benátky
Růžička Bohumil MUDr. lékař České Budějovice, Lannova
Růžička Michal děkan Milevsko
Růžička Josef spisovatel Praha XII, Belgická
Růžička Václav em. řed. továrny Pardubice
Růžička Vincenc prof. prům. školy České Budějovice
Ryšán Václav Ing. továrník Praha - Vysočany, Královská
Řehák Josef vrch. úř. Vinohr. spořit. Praha XIII, Bulharská
Říha Bedřich JUDr. sen. pres. Nejv. spr. soudu Praha XIX, Verdunská (z)
Říhová Anna Piešťany Lázně
Říhová B. Beroun
Sadílková Lidmila JUC. choť inženýra Praha - Bubeneč, Kyjevská
Samec Alois profesor v.v. Tábor
Samek Přemysl ředitel Bratislava
(z)
Samková Libuše sl. Praha - Podolí, Nad spádem
Sammer Karel Ing. Praha VIII, Pod Vlachovkou
Sazymová Ludmila sl. člen opery Nár. div. Praha - Nusle, Oldřichova (z)
Seif Karel děkan Kuřim
Sekerová Marie sekretářka Praha XIX, Nikoly Tesly
Servít Miroslav RNDr. řed. Vyšší roln. školy Kadaň
Setunský Antonín sekč. šéf min. vyuč. v.v. Praha XII, Francouzská (z)
Seykora Vojtěch úředník a spisovatel Hradec Králové, Sádovská
Schmidt Eduard Dr. techn. Praha - Dejvice, Kadeřákovská
Schmidt Miloslav minist. rada v.v. Praha XII, Šubertova
Schmidt R. Inž. arch. stavitel Hradec Králové
(z)
Schmidtová Josefa odbor. učitelka Zdice
Schwab František úředník Praha - Hlubočepy
Sklenář Jiří úředník Praha XII, Stalinova
Skokánek Lubor Ing. techn. úředník Praha VIII, Na Stráži
Slaba Jaroslav Dr. asistent Karlovy univ. Praha I, Dlouhá tř.
Sláma Jan řed. rada Zem. banky Praha XIX, Terronská
Sláma Jaroslav JUDr. vrch. min. komis. N.Ú.K.Ú. Praha XIX, Velvarská
Slámová Anna choť řed. rady Zem. banky Praha XIX, Terronská
Slámová Luisa choť vrch. min. komisaře Praha XIX, Velvarská
Slánská Anna ředitelka Kladno
Slavata Jaroslav JUC. novinář Brno, Žabovřesky
Slavík Jan gymn. profesor v.v. Stará Boleslav
Slezák Jindřich v. insp. čsl. stát. drah Praha XII, Máchova
Slezáková Gabriela úřednice Praha III, Lužická
Smrčka Bohumil vrch. soud. rada v.v. Týn n. Vltavou (z)
Sokolová Bohuslava řed. škol v.v. Praha XV, Fričova
Soukup Adolf JUDr. sekční chef v.v. Písek
Sousedík Stanislav Praha XII, Slovenská
Srbek Miroslav Baštěk (Líbeznice)
Srovnalík František farář Mor. Ostrava - Přívoz
Stach Jan Ing. Dr. Houbice (Hrochův Týnec) (z)
Staněk Jaroslav studující Kročehlavy
Staněk Josef prof. prům. školy Praha - Bubeneč, Jiráskova
Staněk Josef farář Dymokury
Staníček František PhMr. lékárník Praha - Čakovice (p)
Stehlík František přednosta Praha - Bubeneč, Nad Král. oborou
Stelzer Otto Dr. bibliotékář Plzeň (z)
Stráník František JUDr. minist. rada v.v. Praha X, Královská
Stránský Josef PhDr. prof. reál. gymn. Dvůr Králové n. Labem
Stratil Jan farář v.v. Zdounky na Moravě (z)
Strnad Josef zámečnictví Praha XIII, Labská
Strnad Karel pošt. řed. v.v. Praha III
Stržínek Mil. PhMr. lékárník Bratislava
Stržínková Blažena st. učitelka v.v. Petržalka u Bratislavy
(z)
Střemcha Bohumil Ing. fototechnik Praha - Michle, Jaurisova
Studnička Josef pošt. úředník Rožďalovice
Stulík Václav JUDr. pošt. rada Praha XII, Šumavská
Stupka Ed. Ing. lesní rada v.v. Užhorod
Svátek František studující Praha XIX, Terronská (p)
Svěrák Jaromír stud. reál. gymn. Praha III, Míšenská
Svoboda Antonín architekt Praha XII, Stalinova
Svoboda Jan Václav řed. v.v., spisovatel Úvaly u Prahy
(z)
Svoboda Rudolf Václav architekt Praha XIX, Na Mlejnku
Svoboda Stanislav farář Praha II, Na Slupi
Svobodová Marie učitelka Praha - Vinohrady, Lublaňská
Šada František řídící učitel v.v. Jeřice u Hořic v Podkr.
Šafránek Jan Dr. docent univ. a techn. Praha VII, Belcrediho
Šach Josef JUDr. vrch. komisař ČSD Hradec Králové, tř. Rettigové
Šachl Jan profesor arch. Praha XII, Slovinská
Šanda Vojtěch Dr. univ. prof. Praha XIX, Čechova (z)
Šavrda K. Ing. Modřany u Prahy
Šerý Jan vrch. řed. pošt v.v. Radotín
Šimek Emil rolník Kadlín (Chorušice u Mělníka)
Šimerda Josef Ing. Praha XII, Na Švihance
Šindelářová Helena akad. malířka Praha - Střešovice, Máchova
Šohájek Jindřich úč. řed. min. fin. v.v. Praha XII, Korunní
Šolc Radomil studující Praha XIX, tř. Krále Alexandra
Šolc Rudolf Ing. Praha XIX, tř. Krále Alexandra (z)
Šolcová Marie Praha XVI
Špaček Václav Dr. docent techniky Roudnice n. Labem
Špale Antonín katecheta v.v. Bechyně (z)
Šťastný Josef ředitel Praha XV, Nad lesem
Štěpánek Antonín stud. reál. gymn. Pelhřimov
Štiller František Nové Město n. Metují
Štork Jiří IngC. studující Rokycany
Šťovíček Ferdinand magistr. adm. ředitel Praha XI, Dalimilova
(z)
Šťovíček Václav vrch. tajemník v.v. Praha - Smíchov, V lesíčku
Štrunc M. Ing. stav. rada v.v. Horky n. Jizerou
(z)
Šváb Josef Ing. konstruktér Praha VIII, Tyršovo nám.
Švaňhal Tomáš uměl. fotogr. ústav Brno, Veselá
Švarc František JUC. studující Praha II, kolej Arnošta z Pardubic
Švehla Dim. úředník Zem. banky Praha - Žižkov, Táboritská
Švehlová Milada Brno - Veveří (p)
Švehlová Věra studentka Brno
Talpa O. úředník Praha XIII, Jablonského
Tenora R. arcikněz Náměšť nad Oslavou
Teyrovský Vladimír Dr. univ. profesor Brno - Řečkovice
Teyssler Vl. Dr. Ing. doc. Karlovy univ. Praha XII, Slezská
Tišer Bohuslav odb. učitel Polná
Tokan Ladislav stud. Akad. gymn. Praha XIX, Dejvická
Tomašík Václav arch. a stavitel Bystřice pod Hostýnem (z)
Tošovský V. MUC. studující Praha II, kolej Arnošta z Pardubic
Trilčová Marie choť techn. rady Praha - Smíchov, Husova
Třeska Karel PhC. prof. řečí Praha I, Valentinská
Tucháček Eduard řed. tisk. v.v. Praha - Spořilov
Tůmová Filomena choť inženýra Praha VII, Dělnická (p)
Tulak Antonín odb. učitel Nové Benátky n. Jizerou
Tvarůžek Ladislav vlád. rada v.v. Praha - Smíchov
Tvilčová Marie choť tech. rady Praha - Smíchov, Husova
Uher Mir. studující Mělník
Ulrich Josef ředitel panství v.v. Praha XII, Šafránka
(z)
Urban Alois studující Praha - Smíchov, tř. Svornosti
Urban Karel Ing. tajemník banky Slavia Praha XVII, Nad Turbovou
Vacek Bohuslav studující Hradec Králové
Vackář Vilém soukromník Praha VII, Letohradská
Vácovský Josef kaplan Ledenice u Klatov
Vach František Ing. Praha XI, Basilejské nám.
Válek František kaplan Rohle u Zábřeha
Valenta Jan řed. biskup. semináře České Budějovice
Valeš Václav MUDr. lékař Praha II, Havlíčkovo nám. (z)
Vancl Jan Ing. vrch. stav. rada vodáren Hrabačov u Jilemnice
Vandas Bol. JUDr. advok. konc. Praha II, Hopfenštokova
Vandas Václav JUDr. advok. konc. Praha II, Hopfenštokova
Vandasová Vlasta choť adv. konc. Praha II, Hopfenštokova
Vaněk Zdenko studující Praha XII, Barthonova
Vaníček Vilém Ing. velkostatkář Praha XIX, Dürichovo nám. (p)
Varcl Josef prof. stát. odb. školy Turnov
Vašata Břetislav maj. tiskárny a nakladatel Praha VII, Korunovační (z)
Vašátko Jan profesor Praha - Košíře, Čechova
Vašátko Oldřich Praha XII, Rumunská
Vávra Ladislav Ing. prof. prům. školy v.v. České Budějovice
Velenovský Josef prof. UK, spisovatel Mnichovice
Venta Josef disponent cukrovaru Slapy n. Vltavou
Verner Jaroslav Lad. úřed. cukrovaru Vinoř u Prahy
Verner Josef lakýrník Praha XIX, Wuchterlova (p)
Veselý Jiří studující Praha II, Žateckých
Veselý Karel ředitel v.v. Praha X, Kaizlova
Veselý Leopold obchodník módním zbožím Mor. Ostrava (p)
Veverková Kornelie choť vyslance Vídeň
(z)
Vilímková Růžena sl. majitelka realit Kroměříž
(z)
Villani Josef správce pošty Praha II, Vojtěšská
Vincenc Ladislav úředník VPÚ Praha XVI, Cibulka
Vítek Josef P. řeholní kněz a profesor Libějovice (u Netolic)
Vladyka František maj. kniht. Praha - Smíchov, Palackého
Vlach Pavel studující Praha XI, tř. maršála Koněva
Vlasák Josef ThDr. gen. velmistr ř. Křižovníků Praha I, Křižovnická
Vlasák Miroslav MUDr. odb. zubní lékař Cheb
Vlasáková M. Praha - Smíchov, Přemyslova
Vlasatý Josef Ing. vládní rada v.v. Praha XII, Moravská
Vlastníková Lila sl. Praha XV, Levá
Voda Emil JUDr. Brno, Dvořákova
Vojtěch Viktorin Dr. prof. Karlovy univ. Praha - Bubeneč, Švecova
Volicer Ladislav MUDr. univ. prof. Praha XII, Na Šafránce
Vopravil Jaroslav St. spisovatel Praha - Vyšehrad, Neklanova
Vorel Zdeněk JUDr. sekční šéf v.v. Praha XII, Havlíčkova
Vošta Ladislav JUDr. univ. prof. Praha IV, Pod baštami
Votýpková Karla vdova po notáři Střela
Vrána Josef JUDr. advokát Olomouc
Vrzalík Jan profesor Strakonice
Vykoukal Arnošt opat Praha, klášter Emausy
Vyskočil Ladislav Ing. techn. úředník Vamberk
Vyskočil Quido Maria Dr. vrch. odb. rada min. prům. Praha XII, Francouzská
Wagner Karel finanční rada v.v. Praha - Bubeneč
Waichert Ing.
Weiss Vladimír Ing. vrch. odb. rada min. žel. Praha IV, Kounicova
Wild Rudolf vrch. insp. drah Brno - Řečkovice
Wilt Pravoslav studující Praha XVIII, Bělohorská
Windiš Gabriel M. techn. úředník Praha XVI, Komenského
Zabloudil Alois akad. malíř Praha XII, Fochova
(z)
Zach Jiří Ing. inspektor Praha - Smíchov, Malátova
Zachová Klára vdova po ing. Praha - Smíchov, Malátova
Zachystal Dominik JUDr. ředitel Hypoteč. banky Tábor (z)
Zákrejs Vladimír Dr. Ing. odb. přednosta v.v. Hradec Králové
Zámečník Josef Praha - Smíchov
Zamfirescu Petre Octavian vědecký spisovatel ČSR (z)
Zázvorka Antonín vicepresident sněmovny v.v. Šlapanice u Slaného
Zbirovský Rudolf P. administrátor Střelice u Brna (p)
Zedník Antonín majitel statku Dvůr Hrnčíře (Kunratice u Prahy) (z)
Zejda Eduard Ing. Dr. úř. aut. civ. inž. Praha X, Havlíčkova
Zeman František Dr. prof. nár. hospodářství Brno, Březinova
Zikmund Josef ředitel uč. ústavu České Budějovice
(z)
Zimmler Emil Ing. Dr.h.c. Nymburk, Palackého (p)
Zink Karel knihkupec Praha II, Ječná
Zlatník Alois továrník Dvůr Králové n. Labem (p)
Zubr Leopold profesor Praha - Dejvice, Starodružiníků
Zvěřina František JUC. studující Duchcov
Žejglic Vladimír JUDr. notář Praha II, Národní tř. (p)
Žůrek Václav JUDr. advokát Kroměříž - Bělidla (z)
Žůrková Marie choť advokáta Kroměříž - Bělidla
(z)


Legenda:
(z)  =  zakládající člen
(p)  =  přispívající člen
bez označení  =  činný člen.


Celkem  610  členů Československé společnosti rukopisné v letech 1932-1949.


S P O L K Y  (kolektivní členové):

Archeologický sbor "Wocel" Kutná Hora
Děkanský úřad v Kouřimi
Děkanský úřad Náměšť nad Oslavou
Děkanský úřad v Příbrami
Farní úřad Luštěnice
Farní úřad Mostkovice
Farní úřad Ostrožská Nová Ves
Farní úřad ve Včelákově
Knihovna řádu premonstrátského    Želiv u Humpolce
Kolej Redemptoristů Plzeň, Benešova ul.
Proboštský úřad v Roudnici n. Labem
Římskokatolický farní úřad Husovice (u Brna)
Římskokatolický farní úřad v Přibyslavi


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná