Jazykovědné práce Julia Enderse

Na této stránce chceme postupně zveřejnit většinu prací jazykovědce PhDr Julia Enderse, které souvisejí s Rukopisy.

Zde, na WWW stránkách RKZ, vystavujeme tyto práce výhradně pro studijní účely a s laskavým svolením nakladatele. Tyto texty není dovoleno jakýmkoli způsobem dále publikovat bez souhlasu autora.

O autorovi

Celkový soupis Endersových prací

Hlavní díla

Jazykovědný rozbor RKZ je zkrácený název pro Jazykovědný rozbor Rukopisu Královédvorského, Zelenohorského a dalších staročeských textů s nimi spojovaných.
V publikaci jsou systematicky analyzovány nejen RK a RZ, ale i další podezírané památky a to ve všech gramatických kategoriích. Je ukázáno na vzájemné shody a zároveň i odlišnosti, pramenící z provenience, odlišnosti žánru a z dalších příčin. Vyšlo v nakladatelství NEKLAN (Brožované, formát A4, 387 stran, 250 Kč), ale toto vydání je již několik let rozebráno. Na WWW je vystaveno plné znění i stručný přehled.

Estetický rozbor RKZ je zkrácený název titulu: Rukopis Zelenohorský a Královédvorský, vznik, styl, a básnická hodnota staročeské orální poesie.
Estetický rozbor RKZ byl autorem dokončen v lednu 1988, byl vydán v nakladatelství NEKLAN v roce 1993 a dosud (prosinec 1998) lze koupit několik posledních výtisků. Na WWW je vystaveno plné znění i stručný přehled.

Plné znění je na WWW vystaveno v podobě, která vznikla automatickou konversí z formátu LaTeX. Prozatím je vystaveno s drobnými nedostatky (poněkud rozházený vzhled veršů v textu RKZ, některé speciální znaky jako x s čárkou jsou zobrazeny chybně). Postupně pracujeme na jejich odstranění.